Våre tjenester

Erfaring er nøkkelen. Med mer enn tretti år på oppdrag i Midt Østen, Sentral Asia, Afrika og Europa har vi opparbeidet oss god regional forståelse basert på nettverk og kunnskap. Derfor er vi en verdifull partner for næringsliv, myndigheter og organisasjoner med mål om å oppnå resultater i regioner med ustabil kontekst.

Vårt viktigste produkter er å bidra til at våre partnere er riktig strategisk retningsorienterte samt at risikoer ved å operere i utfordrende sikkerhetskontekster er identifiserte og reduserte.

Heymdals bidrag er alltid i forhold til partnernes forretningsvisjon, mål og -modell, og vil istandgjøre klienter til å opprettholde aktivitet under skiftende kontekstuelle utfordringer.

Som eksperter på håndtering av risiko utfører vi omfattende analyser og etablerer policy, systemer, planer og prosedyrer samt relevant kursing og trening av stab. Hvor det allerede er systemer og stab på plass tilbyr vi audit og revisjon samt finstemming/ oppgradering.

Sammen med nøye utvalgte partnere kan vi på kort varsel utvide vår produktportefølje til å inkludere 24/ 7 sikkerhetsdekning og krisehåndtering med medfølgende tekniske løsninger hvor som helst i verden.

  • Analyser

  • Fotodokumentasjon

  • Rapporter

  • Konsulenttjenester

Dine partnere

Vi er de Daglige Ledere av Heymdal Tyskland og Norge. Vår kompetanse er grunnlagt på mer enn 30 års samlet erfaring fra fokus på prosjektimplementering i krig og katastrofe i mer enn 60 land. Vi har militær bakgrunn, men også annen relevant utdanning og erfaring, blant annet utviklingsstudier. Vi er i besittelse av lokale nettverk i de områder vi har operert, vi har erfaring og vi har kapasitet. Vi har vært der og gjort det.

Harald Mundt

CEO

Heymdal Tyskland

Øystein Larsen

CEO

Heymdal  Norge

© Copyright 2022 - HEYMDAL