Våre oppdrag utføres ofte med kort varslingstid. Vi er klare.